Стовариште

Стовариште

Во рамките на нашата заложба да им обезбедиме на нашите купувачи место каде што ќе можат да најдат што е можно повеќе материјали и опрема кои им се потребни при извршување на секакви градежни работи, по одлични цени и што е поважно, во нивна непосредна близина, ја проширивме лепезата на производи и услуги што ги нудиме со отварањето на стовариште на материјали кое се наоѓа во продолжение на нашиот продажен салон.  

 • Лепак за плочки 109
 • Лепак за плочки 109 бел
 • Лепак за плочки 120
 • Лепак плочка на плочка 131
 • Лепак плочка на плочка 131 бел
 • Лепак за стиропор 215 бел

ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ, Цемент, Усјемал, Бел цемент, Стиропор

 • Цемент
 • Усјемал
 • Бел цемент
 • Стиропор

НАУФ, Гипс табли (плочи), Водоотпорни гипс табли, Профили за гипс картон, Тервол, Perfliks, Fugen filer, Бандаж траки

 • Гипс табли (плочи)
 • Водоотпорни гипс табли
 • Профили за гипс картон
 • Тервол
 • Perfliks
 • Fugen filer
 • Бандаж траки

  • Лепак за плочки
  • Лепак за стиропор
  • Фуги за плочки
  • Пурпени
  • Силикони
  • “U-врска”
  • Хидроизолација
  • Глет маса СТ127

  • Бои
  • Лакови
  • Разредувачи
  • Поликолори

  • Поликолори
  • Фасадни поликолори
  • Лепак за плочки
  • Лепак за стиропор
  • Тонери за поликолор
  • Фуги
  • Поликолор
  • Хидроизолација
  • Абрип

  • Хидроизолација
  • У-врска
  • Лепак за плочки
  • Абрип
  • Хидрозим
  • Поликолор

  • Песок во вреќи
  • Тервол
  • П. Е. Фолии
  • Стреч Фолија - рачна и машинска
  • П. Е. Вреќи за шут

  • Стиропор