Порцелан

Мијалник e788401

0.00МКДДДВ 18%
Undefined

Централен отвор на мијалникот за батерија и сифон.
- високосјаен
- антибактериски
Монтажа со чизма или получизма долга.

Цена: 0.00МКД