АКВАПЛАНЕТ ДОО

Адреса: 
Бул.Партизански Одреди, бб
1000 Скопје
Р.Македонија
Телефони за контакт: 
Продавница: +(389) 2 30 78 949
Стовариште: +(389) 2 30 77 007
Лица за контакт: 
Продажба:Митевска Наташа
Сервис: Јамандиловски Милан
Стовариште: Јамандиловски Павле
Работно време: 
Пон. - Петок: 07:30 - 20:00
Сабота: 07:30 - 18:00
Недела: 08:00 - 12:00