Aqua Blade Technology

Aqua Blade Technology

- AquaBlade технологијата нуди супериорни перформанси на испирање на WC школка
- Водата истекува од самиот почеток на школката со што се овозможува значително поголема хигиена и испирање на 95% од површината
- Го олеснува чистењето